RĘKOJMIA I GWARANCJA

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 5561-5563 Kodeksu cywilnego. Reklamacje Kupującego rozpatrywane są według tych przepisów.

2. Kupujący z tytułu rękojmi może złożyć reklamację zakupionego Towaru, poprzez oświadczenie pisemne wysłane na adres korespondencyjny Sprzedawcy lub przesłane pocztą elektroniczną na adres ramoneska.pl@gmailcom .

3. Kupujący powinien szczegółowo opisać przyczyny reklamacji w oświadczeniu oraz dokładnie określić żądania wobec sprzedawcy. W razie braków oświadczenia reklamacyjnego Sprzedawca wezwie Kupującego do jego uzupełnienia w zakreślonym terminie.

4. Kupujący wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi powinien zwrócić towar na adres Sprzedawcy:
Produkcja i Sprzedaż Odzieży i Galanterii Skórzanej
Stefan Dudziak
ul. Mieszka I 4a
32-660 Chełmek


Porównaj 0